Verkeersouders

Zit uw kind op een basisschool in de gemeente Heerde en maakt u zich zorgen om de verkeersveiligheid van uw kind? Wilt u werken aan een verkeersveilige school- en woonomgeving voor alle kinderen? Maak dan een verschil door u als verkeersouder aan te melden. Als verkeersouder ondersteunt u de school en besteedt u specifiek aandacht aan veilige school- thuisroutes. Ook kunt u acties organiseren die de verkeersveiligheid bevorderen zoals de organisatie van een dode hoek les of een praktijkles met het schoolpleinpakket. U wordt daarbij ondersteund door de coördinator verkeersouders Arend Strikwerda.

Taken verkeersouder

De verkeersouder zorgt er verder voor dat verkeersonderwijs hoog op de agenda van de school staat en levert een actieve bijdrage aan de verkeersexamens.

Ten behoeve van de aanpak van de verkeersonveiligheid en de uitvoering van activiteiten bouwt de verkeersouder een netwerk op. De verkeersouder betrekt o.a. de school, ouderraad, omwonenden, politie en de gemeente bij het oplossen van problemen in het kader van de verkeersveilige schoolomgeving of het genereren van aandacht voor verkeersveiligheid en verkeerseducatie.

Verkeersouders worden gestimuleerd jaarlijks één Veilig Verkeer Nederland-activiteit uit te voeren die bijdraagt aan de oplossing van geconstateerde knelpunten in de schoolomgeving, school-thuisroutes of in het verkeersonderwijs. Nieuwe verkeersouders worden door Veilig Verkeer Nederland op weg geholpen met hun werkzaamheden en met het organiseren van acties. Tevens wordt door Veilig Verkeer Nederland het verkeersouderbestand actueel gehouden.

VVN organiseert voor verkeersouders twee bijeenkomsten per jaar waarbij vertegenwoordigers van de politie en de gemeente aanwezig zijn en bevordert daarmee de contacten tussen verkeersouders en de gemeente, de politie en eventueel derden.

Voor meer informatie kunt u mailen naar onze verkeersoudercontactpersoon Arend strikwerda.