Verkeerslessen

Regelmatige verkeersdeelnemers zien continu aanpassingen in het  verkeer; bedoeld worden hier nieuwe verkeerssituaties, nieuwe belijningen, nieuw soort rotondes e.d., allemaal zaken die proberen de verkeersveiligheid te beïnvloeden en de verkeersdeelnemers erbij te betrekken. 

Vooral automobilisten die minder vaak achter het stuur zitten (vaak ouderen) vinden het lastig om alle ontwikkelingen bij te houden en willen graag op de hoogte te blijven. De verkeerslessen die jaarlijks in november worden georganiseerd, voorzien in deze behoefte.Uiteraard worden plaatselijke situaties en aanpassingen niet vergeten.