Praktisch verkeersexamen

Het praktisch verkeersexamen wordt jaarlijks door VVN-Heerde georganiseerd voor alle basisscholen in de gemeente Heerde in zowel het dorp Heerde als in het dorp Wapenveld.

In beide dorpen wordt op de dag van het examen een route uitgezet van ongeveer 5 kilometer. De route verspreid VVN-Heerde ruim een maand van tevoren met een nieuwsbrief via de scholen onder de kinderen zodat zij ruim de gelegenheid hebben om voor het verkeersexamen te oefenen.

Tijdens het praktisch Verkeersexamen wordt getoetst of de leerlingen de opgedane verkeerskennis goed kunnen toepassen in het echte verkeer. Tijdens het examen fietsen de leerlingen een route door hun eigen woonomgeving. In de weken voor het examen hebben de kinderen, met hun ouders, de route al kunnen oefenen. Voor de start worden de fietsen van de kinderen gecontroleerd. Alleen op een goedgekeurde fiets mogen zij aan het examen deelnemen. Langs de route staan vrijwilligers (meestal de verkeersouders van de scholen), die - aan de hand van een controlelijst - beoordelen of de leerlingen goed handelen. Na het examen bespreekt de eigen leerkracht de resultaten in de klas. Een VVN-vrijwilliger reikte de verkeersdiploma's op school uit.

Nut en noodzaak
Deelname aan het praktisch Verkeersexamen vergroot de aandacht voor (praktisch) verkeersonderwijs op school. Het maakt ook de ouders bewuster van het belang van verkeersonderwijs en van een gedegen verkeersopvoeding thuis. Het examen benadrukt impliciet het belang van fietsen als gezond en milieuvriendelijk gedrag. De fietscontrole die aan het praktisch Verkeersexamen vooraf gaat, maakt kinderen en ouders bewust van het belang van een veilige fiets. Het praktisch Verkeersexamen geeft een goede indruk van de verkeersvaardigheid van kinderen. Het toetst het verkeersgedrag en het juist toepassen van verkeerskennis op een aantal essentiƫle punten. Dit gebeurt gestructureerd, aan de hand van een controlelijst. Onderliggendevaardigheden, zoals beheersing van de fiets (remmen, bochten nemen, etc.) en sociaal gedrag (helpen en hinderen), worden niet direct getoetst, maar zijn wel vereiste vaardigheden om het examen goed te kunnen afleggen.

Informatie voor leerkrachten

In november neemt een VVN-vrijwilliger contact op met de basisscholen in de gemeente Heerde met het verzoek om de leerlingen die deelnemen aan het verkeersexamen aan te melden. VVN-Heerde draagt zorg voor het bestellen en verspreiden van de materialen voor de verkeersexamens en de organisatie van het praktische verkeersexamen. De school wordt verzocht om t.b.v. het verkeersexamen twee vrijwilligers aan te melden om een controlepost te bemannen.