Op de basisschool

Kinderen moeten hun weg van en naar school en naar andere plekken in de buurt veilig af kunnen leggen. Kennis over verkeersregels en veel oefenen in de praktijk is daarvoor essentieel. Scholen dragen, samen met de ouders, de verantwoordelijkheid voor het verkeersonderwijs en de verkeersopvoeding van kinderen. VVN draagt hieraan een steentje bij met de verkeerseducatielijn, het VVN Verkeersexamen en andere verkeerseducatieve producten.